Me shërbimin tonë të transportit te pjesshem tokesor ju paguani vetëm hapësirën e transportit që ju nevojitet. Ne sigurojme nisje të rregullta të kamionëve dhe sigurojmë nepermjet rrjetit tonë të shpërndarëseve qe cdo dergese e juaja te arrij shpejt dhe sigurt ne cdo destinacion te kerkuar.

Merrni normat më të mira për transportin tuaj në të gjithë Europën me shërbimet tona efikase te transportit te pjesshem.

Transporti i pjesshëm i lejon ngarkesat qe të ndajnë hapësirën me të tjerët në kamionë të mëdhenj sipas destinacioneve te vendosura, duke zvogëluar kostot  dhe duke marrë dërgesat në destinacionet e tyre shpejt dhe në mënyrë efektive.

Organizimi i optimizuar i shërbimeve të transportit bëhet përmes një rrjeti të gjerë të kompanive transportuese dhe rrjetit tone te konsoliduar te partnereve.

Sherbimi I transportit te pjesshem tokesor ofron avantazhet si me poshte:

  • Më shumë efektivitet ne kosto se sa transportet  ajrore ose detare
  • Mënyra më e mirë e transportimit për dërgesat e vëllimit të vogël
  • Transport fleksibël te cdo dergese.

 

EnglishAlbania