Magazinim

 

A-Logistics Company ofron sherbim te plote magazinazhi per lloje te ndryshme mallrash. Gjithmone sigurohemi qe ngarkesat tuaja te jene te sigurta dhe te ofrojme nje sherbim logjistike cilesor duke menaxhuar dhe optimizuar kostot.

Mallrat tuaj do te jene te sigurte dhe te aksesueshem ne cdo moment sipas kerkesave. Magazina ofron sherbim 24/7 dhe survejohet gjate gjithe kohes duke ofruar siguri per mallrat tuaj.

Sherbimi I magazinazhit ofrohet si me poshte ne adresen:

Terminali Doganor, Tirane
1032 Vore, Albania

EnglishAlbania