Sherbimi jone per transport te plote rrugor ofron perpikmerine makismale per dergesat tuaja urgjente kudo ne Europe. Sherbimi I kamionit te plote ofrohet per te gjitha kategorite e mallrave komerciale.

Organizimi dhe kryerja e transporteve ekspres dhe me dorezim ne kohe per cdo dergese duke ofruar zgjidhjet me te mira.

EnglishAlbania