Objektivi I kompanise tone eshte qe te jete perhere nje partner aktiv per cdo kerkese apo nevoje tuajen logjistike ne Shqiperi, si dhe Europe, te cilat jane te lidhura ngushte me konceptet e transportit.

Transporti me kamione JUMBO eshte alternativa me e mire profesionale per transportin e ngarkesave me volum te madh. Cilesia, sherbimi I personalizuar dhe fleksibiliteti jane pikat kryesore dhe te forta te kompanise ne sherbimin e transportit me kamione JUMBO.

Kamionet tane JUMBO te nje kapaciteti te madh mbajetes perdoren kudo ne Shqiperi si dhe ne dergesat tuaja ne Europe dhe jane ne sherbim te plote te cdo kerkese per transport. Keto kamione sigurojne ngarkimin dhe transportimin e cdo ngarkese ne volum te madh.

Kamionet JUMBO jane te nevojshem ne pothuajse cdo industri. Gjejne perdorim te gjere dhe jane ideal per ngarkesat industriale me volum, ne industrine automotive si dhe ate ushqimore.

Me nje hapire ngarkimi prej 38 paletash dhe kubature 120 m3  ne sigurohemi qe cdo dergese e juaja do te mberrje shpejte dhe e sigurt. Sherbimi me kamion JUMBO ofrohet si i dedikuar ashtu edhe grupazh.

Me nje kapacitet ngarkimi prej 24.000kg keto kamione jane mese te pershtatshem per transportin e mallrave voluminoze. Te pershtatshem per ngarkim te mallrave anash dhe mbrapa.

Te gjithe kamionet tane JUMBO jane te pajisur me GPS I cili ben te mundur gjurmimin e sakte dhe ne kohe reale te cdo ngarkese dhe duke ofruar nje nivel sigure per cdo dergese.

7.72+7.72 LDM x 2.48m x 3m
38 Pallets 24 Tons 120 cbm
Ngarkohet nga anash, mbrapa ose siper
EnglishAlbania